Att fundera över när nya reglementet för förmedlare införs den 1 april 2015.

Här är några punkter att ta hänsyn till:

 • Otillräckligt skydd mot missbruk av ofördelaktiga representationskontrakt.
 • Ingen maxtid eller minimiålder för att få skriva representationskontrakt.
 • Tillåtet med att båda parter använder samma förmedlare.
 • Möjlighet att kringgå förbudet mot att ta betalt av spelare under 18 år genom att först ta betalt för hela perioden när spelaren fyllt 18 år.
 • Inget krav på ansvarsförsäkring eller andra garantimekanismer.
 • Enbart rekommendation på max 3% ersättning till förmedlaren.
 • Osäkerhet kring vad som menas att en förmedlare skall ha oklanderligt rykte.
 • Möjlighet för förmedlare med bristfälligt rykte att ”gömma sig” bakom ett bolag (juridisk person).
 • Det finns inga etablerade kvalitetssäkringskriterier.
 • Det råder osäkerhet gällande om det nationella införandet av regelverket och FIFA:s verkställighet av detsamma.
 • Det råder ingen harmonisering gällande sanktioner och registreringsprocedurer.

 

Spelarföreningen skulle ge följande råd och få till följande:

 • Maxlängd för avtalet på två år eller uppsägningsklausul med 0-3 månaders karens.
 • Införa lägsta ålder för att teckna representationsavtal (16 år).
 • Krav på att man skall teckna nytt representationsavtal när spelaren fyller 18 år.
 • Krav på ansvarsförsäkring för förmedlaren.
 • Förmedlaren skall kunna bevisa ett klanderfritt rykte.
 • Förbud mot att förmedlaren kan representera båda parter.
 • Förslag på att ta fram kvalitetsmärkning av förmedlare (utvecklat som samarbete mellan Spelarförening och Fotbollförbundet)

Du vet väl att Spelarföreningen alltid finns för dig som medlem!!! BLI MEDLEM NU!!!