Digitalt årsmöte den 28 mars 2022

Spelarföreningen vill bjuda in dig som medlem till Spelarföreningens årsmöte 2022 som är flyttat och kommer att hållas den 28 mars kl 20:30 online via Teams.

Årsstämman är Spelarföreningens högsta beslutande organ och är tillfället varje år när en ny styrelse väljs för Spelarföreningen och där du som medlem man vara med och påverka. Minst 51% av platserna i styrelsen skall utgöras av aktiva spelare vilket är väldigt viktigt för att. Rösträtt på årsstämman har ombud i förening med minst 10 medlemmar. Även om man som vanlig medlem inte har rösträtt på stämman har man möjlighet att uttrycka sin åsikt och framkomma med förslag.

Eftersom vi är en medlemsförening så är det väldigt viktigt att vi värnar om demokratin och transparensen och det innebär att vi vill så många som möjligt chansen att kunna närvara. Spelarföreningen är medlemmarnas förening och det är viktigt att ni också skall kunna utnyttja er bestämmanderätt.

Vi behöver din anmälan senast måndagen den 21 mars för att kunna förbereda inbjudan via Teams samt utskick av dokumentation inför mötet. Om du vill ställa frågor till årsmötet behöver styrelsen ha dessa tillhanda senast en vecka innan stämman dvs den 21 mars. En bekräftelse på din anmälan samt inbjudan till Teamsmötet kommer att skickas ut senast fredagen den 25 mars via den mail du uppgett.