ÄNTLIGEN FÖRÄNDRING GÄLLANDE UTBILDNINGSBIDRAGET!

Vid Svenska Fotbollförbundets Representantskapsmöte den 25 november 2011 antog man en förändring i Representationsbestämmelserna för 2012. Man har valt att nu använda samma regler för utbildningsbidraget vilket innebär att en klubb måste erbjuda sin spelare ett nytt avtal skriftligt senast 60 dagar innan det gamla går ut på enligt samma villkor eller bättre för att få rätt kräva utbildningsbidrag. Se hela paragrafen nedan: Representationsbestämmelserna för 2012 kap 5 paragraf 1.5 andra stycket.

Från och med den 1 april 2012 ska tränings- och utbildningsersättning heller
inte utbetalas
 till moderföreningen om denna förening inte erbjuder spelaren
förlängning av befintligt spelaravtal med i huvudsak motsvarande
villkor, såvida inte moderföreningen kan påvisa att man skriftligen har
erbjudit spelaren förlängt avtal senast 60 dagar innan det att avtalstiden
löpt ut. För att moderföreningen ska erhålla tränings- och
utbildningsersättning för spelaren ska även det till spelaren erbjudna
avtalet innehålla i huvudsak motsvarande värde som det upphörande
spelaravtalet.

”Från och med den 1 april 2012 ska tränings- och utbildningsersättning heller inte utbetalas till moderföreningen om denna förening inte erbjuder spelaren förlängning av befintligt spelaravtal med i huvudsak motsvarande villkor, såvida inte moderföreningen kan påvisa att man skriftligen har erbjudit spelaren förlängt avtal senast 60 dagar innan det att avtalstiden löpt ut. För att moderföreningen ska erhålla tränings- och utbildningsersättning för spelaren ska även det till spelaren erbjudna avtalet innehålla i huvudsak motsvarande värde som det upphörande spelaravtalet.”