Agentreglementet rivs upp och nya reglerna "Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare" införs

FIFA/SvFF kommer att skrota agentreglementet från och med den 31 mars 2015 och ersätta det med ett reglemente som behandlar ”Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare”.

Det är lite att tänka på när det nya reglementet  införs den 1 april 2015. Till att börja med bör man åberopa försiktighet samt noggrant tänka över en eventuell förlängning med sin nuvarande agent innan det nya regelverket träder i kraft. Det finns olika anledningar till detta:

  • En förmedlare får inte ta betalt av underårig
  • Som en rekommendation från FIFA/SvFF skall en förmedlare inte ta ut mer ersättning än 3% av spelarens bruttolön under avtalstiden. Detsamma gäller en förmedlare i förhållande till klubb. Idag så tar de flesta agenter ersättningar på från 7-10% vilket ligger högt över vad nya regelverket säger
  • Tänk på att det inte finns någon längsta avtalslängd i det nya reglementet vilket gör vikten av att ha en möjlighet till ömsesidig uppsägning mycket viktig. Vi rekommenderar att man har möjlighet att säga upp avtalet från omedelbart upp till max tre månader.

 

Se hela regelverket här nedan:

SvFF:s reglemente: Förmedlarreglemente, 2014-12-11

FIFA:s reglemente: Regulations on Working with Intermediaries