Förmedlare

FIFA/SvFF kommer att skrota agentreglementet från och med den 31 mars 2015 och ersätta det med ett reglemente som behandlar ”Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare”.

Det är lite att tänka på när det nya reglementet  införs den 1 april 2015. Till att börja med bör man åberopa försiktighet samt noggrant tänka över en eventuell förlängning med sin nuvarande agent innan det nya regelverket träder i kraft. Det finns olika anledningar till detta:

 • En förmedlare får inte ta betalt av underårig
 • Som en rekommendation från FIFA/SvFF skall en förmedlare inte ta ut mer ersättning än 3% av spelarens bruttolön under avtalstiden. Detsamma gäller en förmedlare i förhållande till klubb. Idag så tar de flesta agenter ersättningar på från 7-10% vilket ligger högt över vad nya regelverket säger
 • Tänk på att det inte finns någon längsta avtalslängd i det nya reglementet vilket gör vikten av att ha en möjlighet till ömsesidig uppsägning mycket viktig. Vi rekommenderar att man har möjlighet att säga upp avtalet från omedelbart upp till max tre månader.

Se hela regelverket här nedan:

SvFF:s reglemente: Förmedlarreglemente, 2014-12-11

FIFA:s reglemente: Regulations on Working with Intermediaries


I och med avvecklingen av FIFA;s/SVFF;s  agentreglemente blir informationen kring förmedlare och beaktandet kring dessa en ännu viktigare fråga.

En stor del av dagens elitfotboll kretsar kring spelarnas förmedlare.

Du som medlem i Spelarföreningen kan få hjälp när det kommer till förhandling av avtal med klubb eller klubbar. Läs mer här.


Spelarföreningen kan även hjälpa dig om du vill veta mer om förmedlare och vilka för/nackdelar som finns.

 • Har du blivit kontaktad av en förmedlare?
 • Behöver du en förmedlare och i så fall när?
 • Hur mycket skall förmedlaren ta betalt?
 • Har förmedlaren många spelare i just din position och med din profil som spelare?
 • Har du stött på problem?
 • Har klubben betalat din förmedlare?
 • Se alltid till att ha ett avtal med förmedlareen i fråga och betala direkt själv
 • Avtal…

Kontakta gärna oss om du vill ha mer info.