Information kring nya kollektivavtalet.

Information om Nya kollektivavtalet (2012-05-01 – 2015-12-31) i korthet!

1. Alla nya avtal från 1/7-2012 omfattas automatiskt av ”hockeylösningen” fr.o.m. 1/1-2013

(Viktigt: spelare som tecknar avtal dessförinnan (dvs innan 1/7) rekommenderas att avtala särskilt om att ändå omfattas av lösningen med avtalspension och försäkring)

2. För kontrakt som löper över årsskiftet införs en rekommendation att omförhandla för att komma att omfattas av ”hockeylösningen” från årsskiftet efter principen kostnadsneutralitet

(Uppskattningsvis handlar det om bruttolöneavstående i skiktet 5-7% (varav ca 4,5% avser avtalspension) beroende på ålder och lönenivå, där flertalet spelare torde hamna kring 5,5%. De som redan har garanterade kontrakt bör givetvis bara acceptera växling för den del som avser avtalspension)

3. Väljer man att inte omförhandla gäller försäkringslösningen enligt det gamla kollektivavtalet

4. Från 1/5-2013 är den uttalade ”målbilden” är att TFI-delen i ”hockeylösningen” ska byggas ut (genom upphandling) och därmed förbättra skyddet ytterligare för arbetsrelaterade skador så att ni får 100% dag 1 – 14 och 90% från dag 15 – kontraktsslut (även i utförsäkringsfall), vilket motsvarar era krav.

5. Visar det sig att målbilden inte infrias på ett tillfredsställande sätt så finns möjlighet att säga upp kollektivavtalet så att det upphör 31/12-2013 och ta en ny fajt, nu med Unionen i ryggen. Sägs inte avtalet upp gäller det fram till 31/12-2015.

6. Fram till årsskiftet 31/12 gäller en ”övergångslösning” som innebär en klar förbättring från det gamla avtalet (även om det är en bit från era krav)

Korta fakta om de olika faserna (något förenklat):

Övergångslösning (från 1/5-2012):

– 80% dag 1-14 (oförändrat)

– 90% dag 15-30 (förbättring)

– 90% dag 31-fram till 31/12-2011 av lön upp till 52.500 kr/mån (förbättring både av längd och tak), dock vid skadefall över årsskiftet fortsätter övergångslösningen att gälla till matchklar/kontraktsslut

– Omfattar ej utförsäkringsfall

– Retroaktiv tillämpning på skadefall från 1/4-2012

– Uttalad målbild att skapa en fond till hjälp för spelare som faller utanför ersättningsreglerna innan de kommit in i hockeylösningen

Hockeylösningen (från 1/1-2013):

– 80% dag 1 – 14

– 90% dag 15 – 90

– Från dag 91- framåt   Ers 0-27.500 kr/mån – 88,5%, 27.501-91.000 kr/mån – 65% och 91.001-130.000 kr/mån – 32,5%

Exempel: en lön på 30.000 kr/mån ger ca 26.000 (87%), 40.000 kr/mån ger ca 32.500 (81%), 50.000 kr/mån ger ca 39.000 (78%),60.000 kr/mån ger ca 45.500 kr/mån (76%), 70.000 kr/mån ger ca 52.000 (74%).

– Omfattar ej utförsäkringsfall men gäller till 65 års ålder beroende på grad av invaliditet, dock med viss reducering efter avtalsslut

– Avtalspension 4,5%

Målbild (från 1/5-2013):

– Hockeylösningen kompletterad med utvecklad TFI som ger 100% dag 1-14 och 90% dag 15

fram till matchklar/kontraktsslut

– Omfattar utförsäkringsfall

Information om Nya kollektivavtalet (2012-05-01 – 2015-12-31) i korthet!
1. Alla nya avtal från 1/7-2012 omfattas automatiskt av ”hockeylösningen” fr.o.m. 1/1-2013
(Viktigt: spelare som tecknar avtal dessförinnan (dvs innan 1/7) rekommenderas att avtala särskilt om att ändå omfattas av lösningen med avtalspension och försäkring)
2. För kontrakt som löper över årsskiftet införs en rekommendation att omförhandla för att komma att omfattas av ”hockeylösningen” från årsskiftet efter principen kostnadsneutralitet
(Uppskattningsvis handlar det om bruttolöneavstående i skiktet 5-7% (varav ca 4,5% avser avtalspension) beroende på ålder och lönenivå, där flertalet spelare torde hamna kring 5,5%. De som redan har garanterade kontrakt bör givetvis bara acceptera växling för den del som avser avtalspension)
3. Väljer man att inte omförhandla gäller försäkringslösningen enligt det gamla kollektivavtalet
4. Från 1/5-2013 är den uttalade ”målbilden” är att TFI-delen i ”hockeylösningen” ska byggas ut (genom upphandling) och därmed förbättra skyddet ytterligare för arbetsrelaterade skador så att ni får 100% dag 1 – 14 och 90% från dag 15 – kontraktsslut (även i utförsäkringsfall), vilket motsvarar era krav.
5. Visar det sig att målbilden inte infrias på ett tillfredsställande sätt så finns möjlighet att säga upp kollektivavtalet så att det upphör 31/12-2013 och ta en ny fajt, nu med Unionen i ryggen. Sägs inte avtalet upp gäller det fram till 31/12-2015.
6. Fram till årsskiftet 31/12 gäller en ”övergångslösning” som innebär en klar förbättring från det gamla avtalet (även om det är en bit från era krav)
Korta fakta om de olika faserna (något förenklat):
Övergångslösning (från 1/5-2012):
– 80% dag 1-14 (oförändrat)
– 90% dag 15-30 (förbättring)
– 90% dag 31-fram till 31/12-2011 av lön upp till 52.500 kr/mån
(förbättring både av längd och tak), dock vid skadefall över årsskiftet fortsätter övergångslösningen att gälla till matchklar/kontraktsslut
– Omfattar ej utförsäkringsfall
– Retroaktiv tillämpning på skadefall från 1/4-2012
– Uttalad målbild att skapa en fond till hjälp för spelare som faller utanför ersättningsreglerna innan de kommit in i hockeylösningen
Hockeylösningen (från 1/1-2013):
– 80% dag 1 – 14
– 90% dag 15 – 90
– Från dag 91- framåt​  0-27.500 kr/mån – 88,5%
27.501-91.000 kr/mån – 65%
91.001-130.000 kr/mån – 32,5%
Exempel: en lön på 30.000 kr/mån ger ca 26.000 (87%), 40.000 kr/mån ger ca 32.500 (81%), 50.000 kr/mån ger ca 39.000 (78%),60.000 kr/mån ger ca 45.500 kr/mån (76%), 70.000 kr/mån ger ca 52.000 (74%).
– Omfattar ej utförsäkringsfall men gäller till 65 års ålder beroende på grad av invaliditet, dock med viss reducering efter avtalsslut
– Avtalspension 4,5%
Målbild (från 1/5-2013):
– Hockeylösningen kompletterad med utvecklad TFI som ger 100% dag 1-14 och 90% dag 15
fram till matchklar/kontraktsslut
– Omfattar utförsäkringsfall
​​​​​​