Om SFS

Spelarföreningen

– vi skyddar spelarna och tillvaratar deras intressen.

Spelarföreningen är de svenska fotbollspelarnas intresseorganisation (alla spelare som spelar i Sverige inkl svenska utlandproffs) som har till uppgift att tillvarata och skydda spelarnas intressen. Föreningen är öppen för alla som spelar fotboll men även för fd spelare. Framför allt vänder vi oss mot elitspelarna i Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan men även division 1 herrar och u-spelare i Allsvenska och Superetta lag.Som medlem i SFS får du personligen tillgång till en mängd erfarenheter, professionell sakkunnig hjälp i olika frågor.Dessutom ger ditt medlemskap SFS styrka att arbeta för bättre generella förutsättningar för fotbollsspelaren. Spelarföreningens arbete är ett lagarbete där medlemmarna genom medlemskapet ger SFS styrka gentemot våra motparter på förbunds- och klubbnivå. Det är många stora frågor som av dagens spelare känns självklara, men där SFS arbetat hårt för att få igenom under åren. Som exempel kan nämnas: Spelaravtal, försäkringar, socialt skydd etc.

Bakgrund:

Spelarföreningen Fotboll i Sverige (SFS) är de Svenska fotbollspelarnas intresseorganisation. SFS bildades 1975 i den form den är idag och har sedan starten drivits på ideell basis av framför allt Gert Persson och Svens-Olof Håkansson. 2001 fick SFS bidrag från den internationella spelarorganisationen FIFPro för första gången. Detta årliga ekonomiska tillskott har gjort det möjligt för SFS att anställa en person på heltid och sedan ca fem år senare ytterligare en person. SFS har idag två heltidsanställda och en deltidsanställd och omsätter ca 3,3 Mkr/år. Intäkter består av bidrag från FIFPro, medlemsavgifter samt ett litet bidrag  från Svenska Fotbollförbundet.

SFS medlemmar är idag elitspelarna som har sin fotboll som hel‐ eller deltidsarbete men alla licensierade fotbollspelare (idag ca 250 000 st) är välkomna. De grupper som anses vara elitspelare är på damsidan de som spelar i Damallsvenskan och på herrsidan Allsvenskan, Superettan, Division 1 samt U‐trupperna hos de Allsvenska och Superetta lagen. Denna grupp består totalt av ca 1,500 spelare. SFS har idag ca 700 medlemmar.

Organisatoriskt så har SFS en styrelse bestående av 10 personer plus de två anställda som är adjungerade. I elitklubbarna så har SFS också ett ombud eller kontaktman/‐kvinna för att ha en bra informationsväg in i spelartrupperna.

Vad gör SFS idag?

SFS hjälper spelarna med allt som gränsar till deras fotbollspelande utom det som sker på planen, dvs rådgivning när det gäller kontraktskrivning, agenter, försäkringar, skatt, deklaration, sjukkassa, akassa, utbildning och karriärplanering, samt att man kan köpa tjänster som juridisk konsultation samt förhandling vid kontraktsskrivning (egen agentbyrå). Man har som medlem också möjlighet att köpa en kollektiv hemförsäkring till mycket fördelaktigt pris. Mycket av detta informerar vi om genom vår hemsida eller via telefon. SFS är ute och informerar spelarna i elitklubbarna en gång per år. Idag besöker vi klubbarna i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan vilket innebär att vi varje år träffar spelare i 44 klubbar.

SFS samarbetar internationellt med de övriga Nordiska spelarorganisationerna samt med FIFPro. Det handlar om projekt som en social dialog inom fotbollen i Europa, anti‐rasism, utbildning samt att hjälpa kontraktslösa spelare att finna ny klubb.